Shelterall   tillgodoser alla era behov

®

Aurastock, la solution TOUTABRI® en Auvergne Rhône-Alpes

®

Shelterall   är Europaledaren inom tunnelhallar för lantbrukssektorn.
De samarbetar med det franska bolaget Richel Group som har en erfarenhet som sträcker sig över 50 år inom tillverkning av växthus och plastöverdrag.
Inom loppet av 15 år med över 10 000 lagerbyggnader har Richel Group blivit Europaledande inom tunnelhallar gjord av både metall- och textilmaterial.

®

Kontakta oss :

Lantbrukarna väljer Shelterall   därför att det är en ekonomisk och anpassningsbar lösning som är enkel att montera. Produkterna är tillverkade för att kunna anpassa sig och motstå de olika klimatförhållanden: vind, snö, regn,värme och är lämpliga även inom andra användningsområden tex inom industrin eller byggnadsbranschen.
      Användningsområdena är många       Väderskydd och hall inom lantbruk      Förvaring av foder      Lagerhall      Uppfödningstunnel för nötkreatur      Fårstall      Löslagring      Industriell lagring      Sandlagring      Saltlagring      Planlagring av spannmål      Ridhus      Vinterförvaring av båtar eller husvagnar      Personalbod

Sébastien Garcia, som ansvarar för den skandinaviska marknaden, är baserad i Sverige. Han har god kännedom av den svenska marknaden och kan föreslå den bästa lösningen för ert projekt.

”Vi har installerat ett stort antal hallar i Sverige sedan över tjugo år tillbaka och upplever idag en stor efterfrågan, särskilt inom lantbruks sektorn, till exempel – skydd för förvaring av maskiner (ökar deras livslängd) – inhysning av djur (nötkreatur, får, hästar ...) – lagring av torra material, t.ex. trä, halm, spannmål eller gödsel.
Shelterall är en motståndskraftig och ekonomisk lösning. Den går snabbt och enkelt att montera. Våra nöjda kunder rekommenderar vår produkter eftersom de tillgodotar deras behov speciellt inom lagring och skydd av egendom eller varor.

Ekonomiskt

Motståndskraftig

Ingen grundläggning behövs

Uppfödningstunnel för nötkreatur

®

Shelterall och dess ventilations- och isoleringsmöjligheter kan anpassas till alla typer av avel med respekt för djurens komfort: avelstunnel för am- och diko, mjölkko, fårstall, stall, kalvuppfödning, fårstall, stall, fjäderfäuppfödning.

Vedförvaring

®

Shelterall  används både för att hysa utrustning och ved: bräda, stockar eller pellets. Men även spannmål är en ekonomisk och hållbar lösning på traditionella byggnader. Avtagbar, modulär och utan grund, den tillåter kort-, medellång- och långtidsförvaring under idealiska förvaringsförhållanden.

Foderförvaring

Jordbrukstunnel är anpassad för lagning av foder, hö och halm. Den är perfect anpassad till förvaring av maskiner och andra mekaniska utrustningar i en liten men även stor gård som använder teleskoplastare. Fodret drar nytta av tunneleffekten för torr och ordentligt ventilerad förvaring.

Följ oss:

®

®

Shelterall     2022